Day: 13 apríla, 2023

Pozvánky

Biblická hodina SEŽ

Milé sestry, ženy a dievčatá srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu SEŽ s VIERKOU ZAŤKOVOU Téma: 21 veršov proroka  Chceme spolu počúvať, učiť

Viac »