1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Čerstvé požehnanie z dávnej modlitby

Čerstvé požehnanie z dávnej modlitby

Edukačno-misijné centrum pozýva k duchovnému zastaveniu, ktoré sa budú konať 10. – 12. marca 2023 v Zborovom dome CZ ECAV na Slovensku Párnica (026 01 Párnica 97, okres Dolný Kubín). Duchovné cvičenia bude viesť evanjelický a. v. farár-senior Mgr. Martin Chalupka z cirkevného zboru ECAV v Prešove.
Čo sa skrýva pod témou „Dýchanie duše…“ (ČERSTVÉ požehnanie z dávnej  modlitby)? Spoločne sa zastavíme pri niektorých prosbách Modlitby Pánovej – Otčenáš.
Pobytu sa môže zúčastniť každý, kto túži upevniť svoj vzťah s Pánom Ježišom Kristom v tejto neľahkej dobe. Je vhodný aj pre manželské páry. Duchovné cvičenia v tomto formáte nie sú vhodné pre deti a mládež do 16 rokov.
Online prihlášku na duchovné cvičenia je potrebné odoslať do 5. marca 2023.
Viac info v prihlasovacom dotazníku: https://forms.gle/TbR3K6QyTBSiuzwy9

Zdieľať na sociálnych sieťach