1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. CZ ECAV Moravské Lieskové vyhlasuje súťaž neprofesionálnych fotografií

CZ ECAV Moravské Lieskové vyhlasuje súťaž neprofesionálnych fotografií

Tento rok vstupuje súťažné Bienále amatérskej fotografie – Memoriál Jozefa Hollého do okrúhleho jubilea svojej existencie. Jedná sa o najstaršiu a s najväčšou pravdepodobnosťou aj jedinú súťaž amatérskych fotografií v rámci celej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, etablovanú od roku 2012. Iniciátor celého projektu je ThDr. Peter Maca, konsenior Považského seniorátu ECAV a zborový farár v Moravskom Lieskovom, vyhlasovateľom je Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové. Grafiku loga sponzorsky vytvoril grafik Mgr. art. Ján Maca. Podujatie sa koná v rámci väčšieho celoročného projektu „Pamätnica osobností 2022“ zameraného na viaceré evanjelické osobnosti Podjavorinského mikroregiónu.
Tešia sa na Vaše uchopenie témy a pripravili aj atraktívne ceny!

Zdieľať na sociálnych sieťach