1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. DOTÁCIE NA MALÉ PROJEKTY

DOTÁCIE NA MALÉ PROJEKTY

EMC pozýva na kurz  – viac informácii na: https://www.edumiscentrum.sk/dotacie-na-male-projekty/
OBSAH KURZU

V rámci webinára prejdeme od účelu a užitočnosti projektu, ktorý chceme realizovať, cez prehľad toho, kto každý môže podporiť náš projekt, ako žiadať o dotáciu a čím sa líšia rôzni darcovia a dotačné výzvy (hlavná časť webinára). Na webinári upozorníme, na čo je potrebné myslieť pri realizácii projektu, jeho vyúčtovaní a záverečnom zhodnotení. Webinár bude pozostávať z informačnej časti aj aktivít účastníkov v skupinách.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený záujemcom, ktorí by sa radi dozvedeli, z akých finančných zdrojov čerpať podporu pre prácu v cirkevnom zbore a širšej komunite a doposiaľ nemajú skúsenosti s predkladaním žiadosti o dotáciu na malý projekt.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač (mobilný telefón) s nainštalovanou aplikáciou zoom, funkčný mikrofón, stabilné internetové pripojenie.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

Lektor – František Korečko

je bývalý farár, učiteľ a starosta so skúsenosťami s podávaním žiadostí v štátnej správe, komerčnom sektore aj nadáciách. V súčasnosti zodpovedá za informačnú podporu cirkevných zborov v oblasti grantových žiadostí.

Zdieľať na sociálnych sieťach