1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Ekumenický SDM 2021 v Modre-Kráľovej

Ekumenický SDM 2021 v Modre-Kráľovej

Pri príležitosti ekumenického Svetového dňa modlitieb (5.3.) sa aj v tomto roku v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uskutočnila ekumenická bohoslužba. Zúčastnili sa jej sestry z miestneho evanjelického cirkevného zboru a rímsko-katolíckej farnosti, no v obmedzenom počte. Téma tohtoročného SDM bola: Stavajte dom na pevnom základe!

Zaslaním finančného daru na účet slovenského Výboru SDM v Bratislave môžete podporiť zbierku na vzdelávací projekt žien vo Vanuatu.

https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu/materiály-na-stiahnutie-sdm-2021

Číslo účtu Výboru SDM na podporu žien vo Vanuatu: SK25 0900 0000 0000 1148 5517

Zborový Youtube kanál, kde sa dá bohoslužba sledovať:

Sidonia Horňanová, seniorka BAS

 

Svetový deň modlitieb prebiehal aj v ďalších našich cirkevných zboroch:

CZ Kremnica:

CZ Modra:

CZ Rimavská Sobota:

CZ Pezinok:

CZ Uhorské:

CZ Banská Štiavnica:

Zdieľať na sociálnych sieťach