1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. 205. výročie narodenia J. M. Hurbana

205. výročie narodenia J. M. Hurbana

V nedeľu, 20. 3. 2022 sa v cirkevnom zbore Beckov konali slávnostné služby Božie pri spomienke na Jozefa Miloslava Hurbana.

Prítomní si pripomenuli 205. výročie jeho narodenia.

Viac z tejto milej udalosti v reportáži Televízie Pohoda:

Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup Ján Hroboň.

Zdieľať na sociálnych sieťach