Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku

Video pripravil brat kaplán Jakub Ferko pre žiakov náboženskej výchovy, ale je poučné pre každého, kto si chce zopakovať vedomosti o našej cirkvi.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach