1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Semináre pre neordinovaných IV.

Semináre pre neordinovaných IV.

Nové impulzy pre prácu v zboroch

Začiatkom februára usporiadal Západný dištrikt ECAV už štvrté pokračovanie Seminárov pre neordinovaných. Hosťujúcimi zbormi pre toto stretnutie boli CZ Senica a CZ Trnava.

Semináre pripravujeme v spolupráci so Slovenským evanjelizačným strediskom (EVS), ktorého lektormi sú Slavomír Slávik a Ondrej Kolárovský. EVS má licenciu na pracovný materiál od holandskej organizácie Xpand, ktorý sme mohli pre záujemcov seminárov zakúpiť. Pomocou interaktívneho tréningu boli tieto stretnutia iné ako sme zvyknutí na našich podujatiach. Jednotlivé skupiny z cirkevných zboroch mohli spolu uvažovať nad danou témou, ktorá bola osožná, inšpiratívna a priniesla podnetné myšlienky pre napredovanie ich spoločenstva.

Počas jednotlivých stretnutí sa vytvorili pravidelní záujemcovia z cirkevných zborov, ktorí so svojim duchovným prichádzali na naše semináre a túžia po obnove, nových impulzoch a vízii.

Témou posledného stretnutia bola: Zmena, proces a ako ďalej v CZ. Zúčastnilo sa ho vyše 80 záujemcov z  Myjavského, Bratislavského, Dunajsko-nitrianskeho seniorátu a jeden zbor z Považského seniorátu.

Po skončení týchto stretnutí sme sa zúčastnených v spätnej väzbe opýtali, či by odporučili takéto semináre aj iným cirkevným zborom a jednoznačne všetci odporúčajú tieto podnetné témy, ktoré napomáhajú pri riešení krízových situácií, ktorými v našej cirkvi prechádzame. Väčšina sa vyjadrila, že nie je ľahké prinášať nové zmeny do ich spoločenstva.
Uvítali by podobné pracovné stretnutia s inými témami napr.: Ako sa priblížiť mladej generácii, ako zjednodušiť štruktúru cirkvi, otázka financií, školenie o cirkevnoprávnych predpisoch, diakonii, liturgii, práci s deťmi a mládežou, o komunikácii a vzájomných vzťahoch, mediálnej komunikácii – webovej stránke, facebooku, instagrame. Alebo ako predvídať či vyhnúť sa problémom v cirkevných zboroch. Vyjadrili potrebu viac sa zdieľať o tom, čím žijú iné cirkevné zbory a dobré nápady a skúsenosti prinášať do vlastných spoločenstiev.

Všetkých prítomných na úvod pozdravil brat biskup ZD Ján Hroboň a na záver poďakoval prednášajúcim za opäť hodnotné a užitočné stretnutia, tiež domácim cirkevným zborom za ochotu prijať naše semináre aj skvelé občerstvenie, ktoré pre nás pripravili.

Mária Hroboňová

 

Zdieľať na sociálnych sieťach