https://open.spotify.com/show/4lEoyk7P7K52jnMGCRvDGR
  1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Seniorálny konvent HOS

Seniorálny konvent HOS

V malom kostolíku v Hodruša Hámre kopanice sa v nedeľu 6.9.2021 uskutočnil seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu. Viedla ho sestra seniorka Katarína Zaťková a sestra dozorkyňa Miroslava Balková. Na konvente bol prítomný aj brat biskup, ktorý uviedol do úradu dozorkyňu HOS aj konseniora brata Miroslava Dubeka.

Zdieľať na sociálnych sieťach