https://open.spotify.com/show/4lEoyk7P7K52jnMGCRvDGR
  1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Seniorálny konvent HOS

Seniorálny konvent HOS

V malom kostolíku v Hodruša Hámre kopanice sa v nedeľu 6.9.2021 uskutočnil seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu. Viedla ho sestra seniorka Katarína Zaťková a sestra dozorkyňa Miroslava Balková. Na konvente bol prítomný aj brat biskup, ktorý uviedol do úradu dozorkyňu HOS aj konseniora brata Miroslava Dubeka.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach