1. Úvod
  2. /
  3. Galérie
  4. /
  5. Služby Božie v prírode – Haluzice

Služby Božie v prírode – Haluzice

Západný dištrikt ECAV v spolupráci s Považským seniorátom  a cirkevným zborom Zemianske Podhradie  pripravil podujatie – Služby Božie v prírode. Konali sa dňa 1. 5. 2024 v Haluziciach pri Novom Meste n/V., v malebnom areáli pri románskom kostolíku z polovice 13. storočia.
Už deň predtým cirkevníci zo Zemianskeho Podhradia spolu s ich sestrou farárkou Jankou Drottnerovou nachystali všetko potrebné, aby sme mohli prežiť 1. máj čo najlepšie.
Od rána prichádzali húfy veriacich na služby Božie, ktoré začali o 10,00h.

Stretli sa tu bratia a sestry z celého Považského seniorátu, ale aj zo vzdialenejších miest Západného dištriktu.
Na úvod nás pozdravila pani starostka obce Haluzice Silvia Hadbábná, aj miestny brat farár z Rím. kat. cirkvi Richard Jankovič. Prítomných domácich aj hostí privítala sestra farárka Janka Drottnerová, ktorá celé naše podujatie moderovala. Spoločné piesne sprevádzala hudobná skupina z Nového mesta nad Váhom. V liturgii poslúžili bratia a sestry v duchovnej službe zo seniorátu POS a hrou na organ brat kantor Martin Augustín. Svojím programom nás pozdravili aj deti a po požehnaní, ktoré dostali od brata biskupa ZD a brata seniora POS, sa odobrali na besiedku. O to, aby aj deti mali požehnaný čas sa postarali pracovníčky Detskej misie v spolupráci so sestrami farárkami z POS.
Do programu sa zapojili spevácke zbory z Adamovských Kochanoviec, Trenčianskych Stankoviec a Starej Turej,  peknou piesňou prispeli aj duchovní POS.
Brat biskup v kázni založenej na príbehu o farizejovi a zákonníkovi /Lk 18, 9-14/ zdôraznil nutnosť duchovného obnovenia, osobného a aj v cirkvi. Poukázal na niektoré významné osobnosti Podjavorinského kraja a ich zápas o duchovné prebudenie cirkvi aj národa.
Po kázni sa prihovorili brat senior POS Ján Ochodnický a aj brat farár Peter Maca z CZ Moravské Lieskové.
Popoludňajší program začal príhovorom  brat dozorca ZD ECAV Peter Synak a potom sme mohli počuť krásny spev Lastovičiek zo Starej Turej a prednášky historika Daniela Bradáča, ktorý nás previedol históriou tohto kraja a jeho osobnosťami.
Bonusom bol spoločný obed a možnosť vychádzky do Haluzickej tiesňavy a ku blízkej rozhľadni. Bola tiež možnosť navštíviť  neďaleké múzeum sestier Royových a misijné stredisko Prameň.

Našli sme nové, krásne miesto na našom Slovensku a sme vďační Pánu Bohu, že zhromaždil v chráme prírody okolo 700 veriacich ľudí, ktorí odchádzali plní dojmov z programu, ale aj po vzájomnom stretnutí, ktoré zbližuje. A toto je našim cieľom, pripraviť požehnaný a zmysluplný čas, kde zažijeme Boží dotyk.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili, ale hlavne sestre farárke Janke Drottnerovej, ktorá nám vyšla v ústrety pri všetkom potrebnom, čo bolo treba zabezpečiť. Vďaka patrí bratovi seniorovi Jánovi Ochodnickému a celému Považskému seniorátu, jeho duchovným za ich súčinnosť pri Službách Božích.

MH

FOTO: Martin Medňanský
a Mária Hroboňová

Zdieľať na sociálnych sieťach