1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Informácie o štúdiu na EBF UK

Informácie o štúdiu na EBF UK

Prinášame niekoľko informácií o štúdiu na EBF UK a takisto propagačných materiálov EBF UK pre všetkých záujemcov a uchádzačov o štúdium.
Dôležité termíny / prezentovanie štúdia na EBF UK:
Celouniverzitný deň otvorených dverí (DOD) – 11.11.2022
Mesiac otvorených dverí na EBF UK – február 2023

Termín podania prihlášok31.03.2023

Informácie sú dostupné na týchto linkoch:
Link – Sprievodca štúdiom na EBF UK/ web EBF UK
Link – Študuj na EBF UKzaziden.uniba.sk
Link – EBF UKvysokeskoly.sk
-aktualizované
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty

Zdieľať na sociálnych sieťach