Pozvánky

Pozvánky

Psychologicko-pastorálne poradenstvo

Západný dištrikt ECAV na Slovensku v spolupráci s psychológom, psychoterapeutom a evanjelickým kňazom Radoslavom Naďom pre Vás pripravil psychologicko-pastorálne poradenstvo

Viac »
Pozvánky

Ordinácia novokňazov

Slávnostné Služby Božie pri príležitosti ordinácie novokňazov sa uskutočnia na 16. nedeľu po Svätej Trojici, 27. septembra 2020, o 10.00

Viac »
Pozvánky

Podporuj svoju organizáciu

Bratia a sestry, v cirkvi máme veľmi veľa organizácií, ktoré robia dobré a kvalitné veci a zaslúžia si našu pozornosť, modlitby

Viac »