Spravodajstvo z dištriktu

Spravodajstvo z dištriktu

Spomienka na bratov Štúrovcov

Aj v tomto roku si pripomenie cirkevný zbor ECAV Modra dve významne osobnosti slovenských dejín – bratov Ľudovíta a Karola

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia DP

Zasadnutie presbyterstva ZD (ďalej DP) dňa 27.9. 2023 sa začalo modlitbou br. biskupa Jána Hroboňa a  dištriktuálny dozorca br. Peter

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Spomienkové služby Božie na Branči

Aj tento rok pripravil cirkevný zbor ECAV Sobotište spolu s Myjavským seniorátom  tradičné služby Božie na Branči. Kazateľom slova Božieho

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Kirchentag v Norimbergu

Kirchentag v Norimbergu od 7.-11. júna 2023 s témou. „Teraz je čas..!“ hostil aj slovenských návštevníkov. Na výzvu Západného dištriktu

Viac »