Category: Spravodajstvo z dištriktu

Spravodajstvo z dištriktu

Pastorálna konferencia ZD ECAV

SME SI BLIŽŠIE, AKO SME SI MYSLELI   Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zorganizoval v pondelok 8.

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Svetový deň modlitieb v Kremnici

Spoločenstvo evanjelických žien kremnického cirkevného zboru spolu s domácim bratom farárom Jozefom Pacekom pripravili v piatok 1. marca t. r. v Evanjelickom kostole

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Zápis do EZŠ

Milí rodičia budúcich prváčikov, starí a krstní rodičia, všetci, ktorí máte budúce školopovinné deti vo svojej blízkosti, chceme vás informovať, že

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Spomienka na bratov Štúrovcov

Aj v tomto roku si pripomenie cirkevný zbor ECAV Modra dve významne osobnosti slovenských dejín – bratov Ľudovíta a Karola

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia DP

Zasadnutie presbyterstva ZD (ďalej DP) dňa 27.9. 2023 sa začalo modlitbou br. biskupa Jána Hroboňa a  dištriktuálny dozorca br. Peter

Viac »