Spravodajstvo z dištriktu

Spravodajstvo z dištriktu

Spomienkové služby Božie na Branči

Aj tento rok pripravil cirkevný zbor ECAV Sobotište spolu s Myjavským seniorátom  tradičné služby Božie na Branči. Kazateľom slova Božieho

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Kirchentag v Norimbergu

Kirchentag v Norimbergu od 7.-11. júna 2023 s témou. „Teraz je čas..!“ hostil aj slovenských návštevníkov. Na výzvu Západného dištriktu

Viac »
presbyterstvo
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia DP

Druhé zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) sa v tomto roku konalo ako mimoriadne, dňa 15. februára 

Viac »
presbyterstvo
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia DP

Posledné zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) v tomto roku sa konalo online, dňa 23.novembra 2022. Na

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Slávnosti v CZ Zvolen

V nedeľu 2. októbra 2022 cirkevníci  v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Zvolen mali opäť milú a požehnanú príležitosť. Prežívali

Viac »