Spravodajstvo z dištriktu

Spravodajstvo z dištriktu

Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra prežíval

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia presbyterstva ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 23.9.2021  v priestoroch BÚ ZD začalo úvodom novozvolených predstaviteľov ZD:

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Semináre pre neordinovaných

V jesennom období sa v našom dištrikte uskutočnili Semináre pre neordinovaných. Zorganizovali sme ich spolu s Evanjelizačným strediskom (www.evs.sk). Vo

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Zasadal školský výbor ZD ECAV

Dňa 14.9.2021 sa v priestoroch Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene konalo zasadnutie školského výboru ZD ECAV na Slovensku. Ústrednou témou

Viac »