1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. KRABICE POŽEHNANIA PRE UKRAJINU IV

KRABICE POŽEHNANIA PRE UKRAJINU IV

ECAV na Slovensku Vás po roku už štvrtýkrát srdečne pozýva do spolupráce na kľúčovom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine.

Cieľ projektu: zabezpečiť materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb pre ukrajinské rodiny. 1 škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre 1 ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Obsah škatule: musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“, zoznam tovaru a fotografia je v prílohe. Do škatule je vhodné vložiť aj biblický verš alebo iný pozdrav či povzbudenie od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.

Hodnota obsahu škatule: približne 85, 60€ (vzhľadom na infláciu sa hodnota obsahu škatule mohla oproti tretiemu kolu mierne zvýšiť)

Kto sa môže zapojiť: cirkevné zbory, rodiny, jednotlivci, školy, zamestnanci cirkevných škôl, rodičia…

AKO SA ZAPOJIŤ:

1. VYPLNIŤ DOTAZNÍK na tomto linku: https://forms.gle/boukBDp5uiY4Bkwv5 do 27. 5. 2024 s upresnením odberného miesta.

2. VYZDVIHNÚŤ SI PRÁZDNU ŠKATUĽU (v dňoch 3. – 7. 6. 2024) Konkrétny termín vyzdvihnutia prázdnych škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.

3. NAKÚPIŤ OBSAH ŠKATÚĽ PODĽA ZOZNAMU (viď príloha) v OD KAUFLAND.

4. NAPLNIŤ ŠKATUĽU zakúpeným tovarom a pozdravom darcu

5. DORUČIŤ ŠKATUĽU NA ODBERNÉ MIESTO (v dňoch 10. – 14. 6. 2024) Konkrétny termín vyzdvihnutia naplnených škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.

NAJČASTEJŠIE RIEŠENÉ OTÁZKY A PROBLÉMY:

· ČO AK NESTIHNEME VČAS NAHLÁSIŤ POČET KRABÍC DO DOTAZNÍKA ALEBO NEZVLÁDAME DODRŽAŤ OSTATNÉ TERMÍNY? Dodržanie termínov je pre logistické zabezpečenie projektu kľúčové. Ak ich nie je možné dodržať, nie je možné sa do projektu zapojiť.

· ČO AK NEDOKÁŽEME ZOHNAŤ KONKRÉTNU POLOŽKU (KONKRÉTNEJ ZNAČKY) ZO ZOZNAMU? V prípade, že nie je možné nájsť rovnakú značku nejakého tovaru (napr. dlhozrnnej ryže), snažíme sa nájsť inú značku, ale typ tovaru (v našom príklade ryže – ktorá má byť dlhozrnná) a gramáž musia byť zachované a totožné s typom a gramážou tovaru, aký je uvedený v zozname.

· MÔŽEM SI SAMOSTATNE ZAKÚPIŤ ŠKATUĽU? Nie. Škatule budú doručené na odberné miesto, ktoré ste označili v dotazníku.

· MÔŽEM DORUČIŤ NAPLNENÚ ŠKATUĽU NA ODBERNÉ MIESTO KEDYKOĽVEK? Nie. Prosíme o rešpektovanie termínov a časových rozmedzí, ktoré Vám budú komunikované koordinátormi odberných miest.

· KONTAKTNÁ OSOBA ECAV – V AKOM PRÍPADE JE VHODNÉ ICH KONTAKTOVAŤ? Kontaktná osoba je tu pre Vás na sprostredkovanie informácií, ktoré nezazneli v sprievodnom liste alebo v informáciách na webstránkach. V prípade potreby ich kontaktujte: Marek Cingeľ (0908368889; marekcing@gmail.com).

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA
• Efektívne rozloženie úloh a financií
Odporúčame, aby krabice pripravovali cirkevné zbory ako celky (najmä kvôli finančnej náročnosti). Je možné rozdeliť jednotlivé časti medzi menšie skupiny alebo rodiny a takto môže každý prispieť svojim vkladom. Alternatívou v zboroch je aj urobiť finančnú zbierku a potom spolu nakúpiť tovar niekoľkými členmi zboru. Možností je viacero a je na konkrétnom spoločenstve, aký spôsob realizácie si zvolí.
• Možnosť využiť finančnú pomoc prostredníctvom žiadosti o refundáciu nákladov
Cirkevné zbory alebo školy, ktoré pripravia viac ako 5 krabíc, môžu prostredníctvom jednoduchého formulára požiadať o refundáciu polovice nákladov, t. j. 43€ na 1 krabicu. Podmienky refundácie spolu s formulárom sú v prílohe.
Link na stiahnutie potrebných dokumentov:

Zdieľať na sociálnych sieťach