Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu

Ef. 2, 11-22

Iz. 26,7

Mt 26 kap.

Iz 53, 4-5

J 12, 1-8

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach