1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku

Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku

„Zámerom malého, ale odvážneho projektu, nebolo len MAŤ múzeum a zbierať staré veci, ale hlavne vytvoriť priestor, kam budú ľudia prichádzať a kde budú môcť premýšľať o svojich životoch. Budú tu môcť načerpať nové vedomosti, pýtať sa na svoju identitu a veríme, že mnohí nie len prostredníctvom expozície, ale aj cez sprevádzanie budú môcť počuť evanjelium. Jednou z hlavných ambícií je pozývať aj školy tak cirkevné, ako aj sekulárne,“ povedal Martin Miti Kováč, autor a realizátor projektu Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku.

Toto múzejné zariadenie vzniklo 19. júna 2020, kedy generálne presbyterstvo ECAV schválilo jeho štatút. Následne bola zaslaná žiadosť Slovenskému národnému múzeu o jeho zaradenie do evidencie múzejných zariadení. V mesiacoch júl – august (a potom aj v nasledovných mesiacoch) došlo k zriadeniu provizórnej stálej expozície z dejín Lutherovej reformácie na Slovensku. Provizórna expozícia bola prístupná pre návštevníkov Ústredného archívu ECAV.

Následne vznikla koncepcia jej doplnenia a modernizácie a u grafika a dizajnéra Karola Prudila bol objednaný výtvarný (vizuálny) návrh. Realizátorom doplnenia a modernizácie expozície je OZ HELP v spolupráci s Centrom histórie ECAV. Projekt sa realizoval v roku 2021.

Cieľom expozície je sprostredkovať návštevníkovi základné informácie o príchode, vývoji a prínose reformácie na našom území. Doplnená a modernizovaná expozícia má ambíciou priniesť návštevníkovi nie len informácie, dotyk s históriou, ale ho aj celkom jasne postaviť pred dôležité otázky o vlastnom živote.

Návštevník si bude môcť otvoriť truhlicu, vyskúšať si ako znejú organové píšťaly, pustiť si vybranú pieseň zo spevníka, otáčať okienkami pexesa osobností a podobne. Zámerom autorov je okrem radových návštevníkov pritiahnuť najmä študentov základných a stredných škôl. Práve preto bola expozícia doplnená o vizuálne atraktívnejšie informačné (textové) panely, interaktívne prvky a audiovizuálne prvky. So zatraktívnením expozície súvisí celkové výtvarné „doladenie“ priestoru a vystavovaných exponátov.

Celú expozíciu samozrejme definuje kvalitný obsah, ktorý mal v rukách archivár, historik a spisovateľ Martin Miti Kováč, vedúci Centra histórie Evanjelickej cirkvi. Práve on je autorom celkovej koncepcie, textov nových informačných panelov, ale aj realizátorom celého projektu.

Odbornými radami a usmernením pomohla Eva Kowalská z Historického ústavu SAV, ktorá pripomienkovala všetky texty v múzeu (tabule, popisky). Na príprave máp sa spolupodieľali Peter Rybár a Juraj Majo z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a úz. rozvoja, Prírodovedeckej fakulty UK. Radami pomohli aj Radoslav Hanus a Milan Jurík z EBF UK, Adriana Grešová-Sekelská z FiF UK, ale aj Peter Račko zo Stredoslovenského múzea. Archivár Michal Šedovič pomohol pri rôznych praktických veciach. Netreba zabudnúť na Ľudmilu Hrušovskú, ktorá strávila celé hodiny maľovaním „komixu“ o osudoch evanjelických duchovných, ani na Andreja Mišinu, ktorý pomohol pri realizácii okna z Wittenbergskej katedrály. S jazykovou korektúrou textov poslúžila Jana Hladká. Mnohí zo spomínaných pomáhali bez nároku na odmenu.

Stála expozícia umiestnená na prvom poschodí a čiastočne aj na prízemí budovy na Palárikovej ulici 20 v Bratislave, ktorú zdieľa s Ústredným archívom ECAV, pozostáva z výstavných exponátov, mobiliáru a informačných panelov. Medzi exponátmi dominujú archívne dokumenty a historické knižničné dokumenty z fondov Ústredného archívu ECAV, ktoré sú doplnené predmetmi kultúrnej hodnoty z prostredia ECAV. Predmety kultúrnej hodnoty sú zväčša zapožičané. V tomto smere ochotne pomohli cirkevné zbory ECAV Svätý Jur, Modra, Pezinok a Sobotište. Niekoľko predmetov zo svojej osobnej zbierky vďačne zapožičal aj evanjelický farár Vladimír Kmošena. Expozíciu dotvárajú aj iné doplnkové artefakty (zvon, organové píšťaly, mníška kutňa) a výtvarné prvky (polepy, nápisy a i.). Firma Softpoint pomohla s nákupom tabletov a sponzorsky sa podieľali na vytvorení štyroch prezentácií v nich, ktoré realizoval Jakub Zmeko.

Doplnenie a modernizáciu stálej expozície Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


„Nikdy by som sa nebol pustil do tohto projektu, keby som nemal pred sebou dôležitý misijný rozmer. Toto múzeum má byť relevantným misijným nástrojom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pre dnešného človeka- veriaceho či neveriaceho. V primárnej fáze ide o to, ľudí zaujať a dotiahnuť a v sekundárnej im zvestovať evanjelium. Verím, že sa cez to všetko môže Pán Boh osláviť a mnohí môžu byť zachránení,“
doplnil Martin Kováč.

Prijmite teda pozvanie a doplňte si poznatky z oblasti dejín reformácie na našom území v širších súvislostiach slovenských národných dejín.

Jana Nunvářová, mediálna tajomníčka

Zdieľať na sociálnych sieťach