1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Pastorálna konferencia ZD ECAV

Pastorálna konferencia ZD ECAV

Predsedníctvo Západného dištriktu pozýva duchovných  na Pastorálnu konferenciu ZD ECAV, ktorá bude 25. 4. 2022 o 9.00h vo Zvolene (Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity, Študentská 1734/17).

Program:

9.00 Otvorenie konferencie
9.10 Dave Patty – Revitalizácia cirkevných zborov
10.10 Diskusia o prednáške
10.25 Prestávka
10.40 Ondrej Kolárovský, Slavomír Slávik – Odolný život – Ako horieť a nevyhorieť
12.30 Obed
13.30 Ondrej Kolárovský, Slavomír Slávik – Pokračovanie tréningu – Odolný život – Ako horieť a nevyhorieť 
15.45 Záverečné slovo, modlitba, požehnanie

 

Duchovné prebudenie a obnovenie cirkevného zboru v ťažkých časoch, to bude obsahom prednášky Dave Pattyho, misionára a kazateľa, ktorý v súčasnosti pôsobí v Českej republike.

Žijeme vo VUCA svete, svete, ktorý je nestabilný, rýchlo sa meniaci, v ktorom pravda nie je jasná a vyžaduje si neustále  prispôsobovanie sa situácii. Toto všetko pôsobí na človeka dlhodobo stresujúco. Ak chceme v súčasnom svete obstáť a zmysluplne napĺňať svoje poslanie, potrebujeme sa učiť ako žiť tak, aby sme horeli pre Božie veci, ale zároveň nevyhoreli, potrebujeme budovať svoju odolnosť. Tréning Odolný život v réžii  Ondreja Kolárovského a Slavomíra Slávika poskytuje účastníkom možnosť interaktívnym spôsobom sa pozrieť na 7 oblastí svojho života, ktoré posilňujú jeho odolnosť. Pomôže identifikovať slabé i silné miesta v živote a tiež načrtne personalizovaný plán, ako pracovať na svojom živote do budúcnosti tak, aby sme zostali motivovaní, pracovali v súlade so svojim obdarovaním, pestovali svoju vnútornú integritu a mali perspektívu do budúcnosti.
Súčasťou tréningu je osobný scan odolnosti, vstupy lektorov k jednotlivým oblastiam, praktické workshopy a konkrétne personalizované výstupy, s ktorými môžu účastníci pracovať ďalej vo svojom živote.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 20. 4. 2022 na: tajomnik@zdecav.sk, alebo telefonicky: 0905/895264

 

Zdieľať na sociálnych sieťach