1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Pozvánky
 6. /
 7. Pozvanie k pôstnym modlitbám

Pozvanie k pôstnym modlitbám

Radi by sme všetkých ľudí dobrej vôle povzbudili a motivovali k spoločným modlitbám a pôstu. Intenzívne vnímame vážnosť a zložitosť situácie v našej spoločnosti, ale aj na celom svete. Ako veriaci ľudia chceme pomôcť primárne tým, čo sme dostali od Boha ako vzácny dar a privilégium – modlitbami a pôstom.

Chceme sa modliť predovšetkým za:

1.  Predstaviteľov našej krajiny – prezidentku, členov parlamentu a  vlády a všetkých zodpovedných za správu verejných vecí. Rovnako tak za predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Božie slovo nás vyzýva: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. /1Tim 2, 1/

2. Tiež sa chceme spojiť v modlitbách a pôste za všetkých, ktorí sú postavení do prvej línie v boji proti pandémii, lekárov, zdravotníkov, policajtov, vojakov, hasičov. Tiež za tých, ktorí sú ohrození, nakazení vírusom, alebo zápasia o život v nemocniciach. Tiež myslieť na tých, ktorí stratili svojich najbližších. Prosiť za skončenie pandémie. Božie slovo hovorí: Jedni druhých bremená neste. /Gal 6, 2/

3. Chceme tiež v modlitbách a pôste pamätať na tých, ktorí v dôsledku pandémie trpia a prežívajú ťažkosti ekonomické, psychické, samotu, konflikt, ohrozenie násilím, čelia krízam a strachu. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu /Mt 5, 7/

O čo ide?

 • Verejne prejavme to, že veríme Bohu, Jeho zachraňujúcej moci a že s dôverou vkladáme túto zložitú situáciu do Jeho rúk.
 • Zjednotiť sa v dobrorečení, žehnaní, vďačnosti a úprimných prosbách.
 • Potlačme zlomyseľnú kritiku, zlorečenie, vulgárnosti, proste každé zlé a zraňujúce slovo.
 • Vyjadrime to, že veríme v silu a zmysel modlitby a dokážeme sa zdisciplinovať aj telesne.
 • Nanovo prežime solidaritu s núdznymi a trpiacimi a skloňme sa k nim aj konkrétnou pomocou.

Ako na to?

 • Každý piatok od 5. 3. 2021 až do 2. 4. 2021 chceme dodržiavať pôst. Nechávame na individuálnom uvážení ako – aj vzhľadom na odlišné náboženské tradície alebo zdravotný stav. Odporúčame však vynechať aspoň večeru.
 • Po tieto piatky budeme hodinu – od 18.00 do 19.00 venovať modlitbám. Rovnako spôsob, formu…ponechávame na vlastnom uvážení. Môže to byť osobná modlitba v tichosti, modlitba  s ostatnými v spoločnej domácnosti, v spojení on-line, alebo len tichá chvíľa vnútorného sústredenia a stíšenia pred Bohom.
 • V tieto dni si dáme zvlášť záležať na slovách. Ak by sme mali vysloviť čokoľvek zlé, negatívne, zraňujúce, radšej nepovedzme alebo nepíšme nič. Naopak, budeme sa snažiť vyslovovať to, čo je dobré, povzbudzujúce a uzdravujúce.
 • Budeme rozmýšľať a hľadať aj praktické spôsoby, ako pomáhať blížnym v núdzi.

Toto pozvanie k „Piatkom modlitieb a pôstu“ vám adresujeme ako biskupi Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku v spolupráci s Modlitebným spoločenstvom na Slovensku. (Naším členom a každému, kto by mal záujem ponúkame aj možnosť pripojiť sa k „Spoločným pôstnym modlitbám na FB alebo YouTube ECAV s vami ).

Veríme, že túto našu iniciatívu prijmete s pochopením, pripojíte sa k nej a poteší nás, ak sa podelíte aj o svoje skúsenosti s nami, alebo s kým uznáte za vhodné.

Nech vás Pán Boh žehná.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Zdieľať na sociálnych sieťach