1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Prenos Služieb Božích

Prenos Služieb Božích

V nedeľu, 13. novembra 2022 sa pri 100. výročí narodenia prvej ordinovanej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej, uskutoční na DVOJKE prenos Služieb Božích od 10.00 hod. z evanjelického kostola v Kokave nad Rimavicou.
Kazateľka: Mária Hroboňová, ev. a. v. farárka CZ Lučenec
Kantor: Janko Siroma
Piesne: 373, 459, 202, 467, 355

Zdieľať na sociálnych sieťach