1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 18.3.- 5.4.2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 18.3.- 5.4.2021

ŠTVRTOK – 18. marec 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 20. marec 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 21. marec, Smrtná nedeľa
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 24. marec
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s tajomníkom pre misiu GBÚ Štefanom Kissom a kantorom Stanislavom Tichým

ŠTVRTOK – 25. marec 
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 27. marec 
Rádio Regina 
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 28. marec, Kvetná nedeľa
Rádio Slovensko – 9.00
Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Uhorskom
Kazateľka a liturgička: Katarína Devečková, námestná farárka
Kantor: Ján Marko

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 31. marec 
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 s tajomníkom pre misiu GBÚ Štefanom Kissom a kantorom Stanislavom Tichým

ŠTVRTOK – 1. apríl 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

PIATOK – 2. apríl
Rozhlasové Služby Božie
CZ ECAV Hanušovce n. Topľou
9:05 Rádio Slovensko

…………………………………………………………………………………………………………………….

TELEVÍZIA

PIATOK – 19. marec
Dejiny kresťanstva 08.40 – 09.05 Juraj Tranovský 
Stretnutie s organom 10.40 – 11.05

NEDEĽA – 21. marec, Smrtná nedeľa
:2 Orientácie 13.55 – 14.20

PONDELOK – 22. marec
:3 Dejiny kresťanstva 09.10 – 09.36 Samo Bohdan Hroboň 

STREDA – 24. marec
:2 Do kríža 22.05 – 22.55 diskusná relácia 
:3 Dejiny kresťanstva 08.45 – 09.10 Sviečková manifestácia 

NEDEĽA – 28. marec, Kvetná nedeľa
:2 Orientácie 13.30 – 13.40

PIATOK – 2. apríl
:1  Televízne Služby Božie o 10:00

CZ ECAV Nové Mesto n. Váhom

Veľkonočná nedeľa – 4.4.2021
Televízne Služby Božie

CZ ECAV Bratislava-Rača
10:00 Televízia TA3

Veľkonočný pondelok – 5.4.2021
Televízne Služby Božie
GBÚ ECAV- Ivan Eľko
10:00 Televízia LUX

…………………………………………………………………………………………………………………….

FACEBOOK – YOUTUBE

Smrtná nedeľa
21.3.2021
Služby Božie na internete
CZ ECAV Martin a Ján Hroboň
10:00 YouTube ECAV s vami – Pašie
Kvetná nedeľa
28.3.2021
Služby Božie na internete
CZ ECAV Petržalka a Martin Riecky
10:00 YouTube ECAV s vami – Pašie
Veľký piatok
2.4.2021
Služby Božie na internete
Zvolenský seniorát a Ján Hroboň
10:00 YouTube ECAV s vami – Pašie

 

Zdieľať na sociálnych sieťach