1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Zo života ZD ECAV
 6. /
 7. Psychologicko-pastorálne poradenstvo

Psychologicko-pastorálne poradenstvo

Západný dištrikt ECAV na Slovensku v spolupráci s psychológom, psychoterapeutom a evanjelickým kňazom Radoslavom Naďom pre Vás pripravil psychologicko-pastorálne poradenstvo formou emailov.

 V mailovej komunikácii Vám pomôže:

 • zhodnotiť Vašu situáciu, v ktorej sa nachádzate, prípadne Vaše zdravotné ťažkosti
 • zorientovať sa v probléme, s ktorým potrebujete pomôcť
 • uvedomiť si, čo Vám bráni v správnom fungovaní v živote a v medziľudských vzťahoch
 • stabilizovať duševné a duchovné zdravie

 

Psychologicko-pastorálne poradenstvo

 • je bezplatné a krátkodobé
 • je orientované na konkrétny problém, s ktorým človek prichádza a hľadá jeho riešenie
 • týka sa najčastejšie tematických okruhov: problémy súvisiace s manželským a partnerským vzťahom, rozvodové a porozvodové problémy, problémy súvisiace s rodinnými vzťahmi, výber partnera, problémy v zamestnaní, životné krízy, náročné rozhodnutia, pocity viny a pod.
 • poskytuje spätnú väzbu na vaše konanie a postoje v probléme

 

Mgr. Radoslav Naď
psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, pracoval ako evanjelický farár ECAV na viacerých miestach

 • študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – evanjelickú teológiu
 • študoval na katedre psychológie, Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – jednoodborovú psychológiu
 • ukončil výcvik v krízovej intervencii – Modrý anjel n.o. – krízový intervent pre Modrého anjela
 • ukončil dlhodobý štvorročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno – behaviorálnej terapii (KBT) – ABC inštitút pre výcvik v KBT – podľa štandardov Európskej asociácie pre KBT
 • ukončil workshop v TIR – Trauma Incident Reduction
 • ukončil výcvik v schématerapii pre deti a dorast
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – trvá štúdium atestácie z klinickej psychológie
 • prijatý na výcvik v psychotraumatológii a EDMR – vedený Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR

 

Kontaktný mail, kde môžete písať je poradenstvo@zdecav.sk

Táto emailová komunikácia bude prebiehať priamo s  psychológom a kňazom Radoslavom Naďom.

V emaily  popíšete svoj problém a hlavnú tému, ktorá Vás zaujíma. Psychológ Vám v písomnej komunikácii môže položiť doplňujúce otázky. Odpoveď vám bude doručená v priebehu 14 dní.

Zdieľať na sociálnych sieťach