Rozhlasové služby Božie

ROZHLASOVÝ PRENOS SLUŽIEB BOŽÍCH
Termín: 6. pôstna nedeľa (Kvetná) – 28. 3. 2021
Zvesť slova Božieho a liturgia: Katarína Devečková, námestná farárka
Kantor: Ján Marko
Piesne: PAŠIE – Kvetná nedeľa

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach