1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Rukoväť presbytera

Rukoväť presbytera

V týchto dňoch vydáva Výbor misie ECAV novú publikáciu RUKOVÄŤ PRESBYTERA so zámerom povzbudiť prácu našich presbyterov a pripomenúť a priblížiť nielen im základné princípy a poslanie tejto služby. Rukoväť presbytera  prináša odpovede na otázky kto je presbyter z biblického, historického i právneho hľadiska, aký je a aké hodnoty určujú a smerujú jeho službu a život, aké úlohy zastáva vo vzťahu k cirkvi a cirkevnému zboru.

Publikácia Rukoväť presbytera vychádza v rozsahu 48 strán s farebným obalom, v náklade, aby bola dostupná pre každého presbytera a jej cena  je 2 EUR / ks.
Môžete si ju objednať
u  Predsedov VMV seniorátu alebo u brata farára Jána Janču: jankojanco@gmail.com

Zdieľať na sociálnych sieťach