1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Seminár pre neordinovaných II.

Seminár pre neordinovaných II.

Západný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva duchovných, členov presbyterstva a najbližších pracovníkov v CZ na pracovné stretnutie – Seminár pre neordinovaných II.
V spolupráci s Evanjelizačným strediskom (EVS) sme  pripravili pracovný interaktívny tréning na tému:  Komunikácia a vzťahy v cirkevnom zbore.

Lektori: Mgr. Slavomír Slávik, PhD., Mgr. Ondrej Kolárovský

Seminár prinesie:

  • ako budovať dôveru v CZ
  • ako riešiť konflikty
  • ako poskytovať spätnú väzbu

 

Je žiadúce, aby sa seminárov, podľa možnosti, zúčastnili minimálne traja zástupcovia cirkevného zboru. Užitočné nápady a aplikácie sa ľahšie aplikujú do života zboru, čím viac jeho zástupcov si ich osvojí. Účastník dostane workbook (pracovný zošit).

Seminár sa bude konať na troch miestach, ale vždy s rovnakou témou.

Prihlásiť sa môžete na miesto, ktoré Vám termínovo najviac vyhovuje:

Galanta –  (sobota) 2. 4. 2022 o 10:00 – 14:00, jedáleň Základnej školy, Štefánikova 745/1.
Trenčianske Stankovce –  (nedeľa) 3. 4. 2022 o 14:00 – 18:00, Zborový dom (bývalá stará ev. škola) – areál pri evanjelickom kostole, Trenčianske Stankovce 338.
Zvolen
 – (sobota) 9. 4. 2022 o 10:00 – 14:00, Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity, Študentská 1734/17, Zvolen.

Na stretnutí bude aj dobrovoľná zbierka na výdavky so stravou a pracovným materiálom.

Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku –  formulár: https://forms.gle/QAQHLDuD33hVzpMM9
do 21.3.2022.

 

mh

Zdieľať na sociálnych sieťach