1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Služby Božie aj trochu inak

Služby Božie aj trochu inak

V CZ ECAV Trenčianske Stankovce sme z milosti Božej prežili slávnostné i dojemné chvíle prvých služieb Božích dňa 25. 4. 2021 po 4 mesiacoch, keď po uvoľnení opatrení sme vedeli, že kapacita v chráme je nedostačujúca.
Tak sme spoločne zvážili (aj po konzultácii s regionálnou pani hygieničkou), že bohoslužby  vykonáme v areáli pri našom evanjelickom kostole. Pán Boh nám daroval krásne počasie a pozvanie na bohoslužby prijali mnohí ľudia, predovšetkým v strednom veku. Sme vďační všetkým, ktorí nám pomohli pri zabezpečení bohoslužieb po technickej stránke pod holým nebom, kde sme sa po dlhom čase zišli ako jedna rodina spojená modlitbami, spevom a zakorenená v Božej láske a Jeho slove.
(Text kázne Efezským 3, 14-21 – Apoštolova modlitba za cirkevný zbor )

Ev. a. v. farárka Jarka Petrulová

Službám Božím predchádzalo aj milé pozvanie:

Zdieľať na sociálnych sieťach