1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Smútočný oznam

Smútočný oznam

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 9. júna 2022 si Pán života a smrti povolal do svojho odpočinku sestru farárku Zuzanu Kolárovskú.
Narodila sa 19. februára 1945 v Silbaši vo vtedajšej Juhoslávii. Po základnej škole maturovala v roku 1964 na Strednej škole technickej v Novom Sade. Rok pracovala ako stavebná projektantka v Novom Sade (Srbsko). Potom začala štúdium na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Za evanjelickú farárku bola ordinovaná v Novom Sade 10.01.1971.
V roku 1969 sa vydala za ThDr. Pavla Kolárovského, evanjelického farára v Bratislave – Rači a profesora vyučujúceho cirkevnú históriu na SEBF. Narodili sa im dvaja synovia: Ondrej a Peter. Jej manžel Pavel zomrel v roku 1994 v Bratislave.
Sestra farárka vypomáhala svojmu manželovi v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a v Bernolákove. V rokoch 1985-1990 bola námestnou farárkou v Cirkevnom zbore Jur pri Bratislave, dnes Svätý Jur. Potom 5 rokov pracovala ako biskupská kaplánka s poverením práce pri zakladaní Evanjelickej diakonie. Zároveň sa opäť stala kaplánkou v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a pokračovala v práci Evanjelickej diakonie ako tajomníčka, neskôr ako administrátorka riaditeľky a námestná farárka s pracovným zaradením zborovej diakonie pri Ústredí Evanjelickej diakonie.
Sestra Kolárovská bola neúnavným pracovníkom na duchovnom poli, horlivou kazateľkou a organizátorkou obnovujúcej sa diakonickej práce v našej cirkvi aj v mnohých cirkevných zboroch na Slovensku. Ako spoluzakladateľke Evanjelickej diakonie jej ďakujeme za jej službu, priateľstvo, inšpiráciu a osobný život viery.
Zomrela vo večernom čase v Galante, kde posledné roky žila a kde sa o ňu verne starali v Centre sociálnych služieb Samaritán.
V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne
(Žalm 4, 9).

Zdieľať na sociálnych sieťach