1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Smútočný oznam

Smútočný oznam

3. júla 2022 vo veku 92 rokov odišiel do večnosti evanjelický farár a dekan Evanjelickej Bohosloveckej fakulty UK Prof. Dušan Ondrejovič. Posledná rozlúčka  bude v sobotu 9. júla o 11.00 v evanjelickom kostole v Senci.
“Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.” 1. Kor. 13, 13

Zdieľať na sociálnych sieťach