1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Smútočný oznam

Smútočný oznam

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam. (Žalm 71, 18)

Dnes 21.03.2023 sme sa dozvedeli smutnú správu: v požehnanom veku 95 rokov zomrel brat farár Miroslav Synak, ktorého si Pán povolal 21. marca 2023. Pohreb zosnulého bude v Rimavskej Sobote v Dome smútku, dňa 23. marca, o 14.00 hod.

Brat farár Miroslav Synak sa narodil 18. februára 1928 v Horných Zeleniciach. Za evanjelického kňaza bol ordinovaný 21.03.1954 v Bratislave. Po svojej ordinácii sa venoval kazateľskej a pastoračnej službe v Považskom senioráte a v Cirkevných zboroch Vrbové, Liptovský Mikuláš, Hrušovo, Drienčany, Ratkovské Bystré a Ratková. Medzitým pôsobil na Generálnom biskupskom úrade, bol správcom Teologického domova a biskupským kaplánom na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Košiciach, ale tiež konseniorom Gemerského seniorátu. V roku 2007 ukončil svoju aktívnu službu v našej cirkvi odchodom na dôchodok.

S bratom farárom Miroslavom Synakom sa lúčime s vierou v Spasiteľa, ktorý prekonal moc smrti a ktorý nám zasľúbil: Pretože ja žijem, aj vy budete žiť (Ján 14, 19b). Zosnulého brata farára odovzdávame do rúk za nás obetovaného, ale tiež pre nás vzkrieseného Pána Ježiša Krista a vyprosujeme pre všetkých smútiacich Božie potešenie.

Zdieľať na sociálnych sieťach