1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. STRETNUTIE KRESŤANOV V OSTRIHOME

STRETNUTIE KRESŤANOV V OSTRIHOME

Dnešný rok bol pre evanjelikov a pre katolíkov veľmi výnimočný. Bolo nám dopriate zúčastniť sa stretnutia veriacich v Ostrihome (Maďarsko). Pripravovali sme sa na túto udalosť niekoľko týždňov. Stretnutie sa uskutočnilo 1.8. a 2.8.2022 za prítomnosti veriacich z Terian, Plášťoviec a z mnohých okolitých dedín.

Z našej krajiny sa zúčastnilo tejto veľkej udalosti osem autobusov, kde boli deti aj dospelí. Dostalo sa veľkej cti bratovi farárovi Mgr. Dušanovi Hučkovi, aby zvestoval kázeň v slovenskom jazyku v Katedrále Panny Márie a svätého Vojtecha (Ostrihomská bazilika). Slovo Božie kázal v maďarskom jazyku ostrihomský farár Prof. Dr. Csaba Török. Všetci sme sa modlili za jednotu, toleranciu a pokoj medzi národmi a vierovyznaniami. Dôkazom toho je aj sedem bratov farárov, ktorí slúžili na tejto Bohoslužbe. Brat farár Hučka kázeň založil na text z evanjelia podľa Marka 12, 28-31. Vyzdvihol aká je dôležitá pomoc a spolupráca medzi cirkvami. Taktiež aké je dôležité milovať Boha, verne Mu slúžiť a byť nápomocný blížnemu svojmu. V bazilike je pochovaný katolícky biskup Palásti Pál, ktorý dal postaviť na vlastné náklady kostol v Plášťovciach. Veriaci z Plášťoviec sú vďační za jeho dielo, a preto všetci sme sa boli pri jeho krypte pokloniť, pomodliť a položiť veniec na jeho pamiatku. Toto stretnutie natáčala maďarská televízia.  Mali sme bohatý sprievodný program, v rámci ktorého sme navštívili miestne kúpalisko. Na naše dietky tam dohliadali a o ich bezpečnosť sa starali: plášťovský farár Mgr. László Gyönyör a teriansky farár Mgr. Dušan Hučka.

Treba poďakovať Maďarskej republike, že vyčlenila nemalé finančné prostriedky na toto stretnutie. Osobitne ďakujeme ministrovi financií Mihályovi Vargovi, ostrihomskému primátorovi Ádámovi Hernádimu ako aj starostovi obce Plášťovce Ing. Petrovi Köpönceiovi. Terianski a lišovskí evanjelici ďakujú bratovi katolíckemu farárovi Gyönyörovi za umožnenie zúčastniť sa tohto stretnutia. Hlavným organizátorom a človekom, ktorý zabezpečoval všetky povolenia a zabezpečil voľné vstupy bol Rákos Szabolcs, ktorému aj touto cestou vrúcne ďakujeme.

Chceme veriť, že takéto stretnutia s Božou pomocou budú aj v ďalších rokoch pretrvávať, aby sa upevňovala naša viera, naše priateľstvá, ktoré vznikli počas troch rokov čo sa stretávame.

 

                                                                                                                 Mgr. Dušan Hučka
zborový farár CZ Terany

Foto: Peter Hvožďara

Zdieľať na sociálnych sieťach