1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Susedia, ktorí nemajú byť zabudnutí

Susedia, ktorí nemajú byť zabudnutí

V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“. Zapojilo sa do nej 64 miest a obcí, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia židovského kódexu. Sme presvedčení, že silné posolstvo, ktoré v  sebe nesie toto podujatie s časom nevyprchá.

Naopak, veríme, že sa stane tradíciou, v ktorej budeme spoločne pokračovať. Pretože to, čo sa stalo, by nemalo byť zabudnuté. Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť. Aj keď nemôžeme všetkým obetiam dať mená, prajeme si, aby boli pre nás nezabudnutí. Pretože každý z nich bol kedysi niekoho susedom.

 

Spravodliví susedia medzi nami

 

Osobitnou inšpiráciou je pre nás pripomínanie si mien záchrancov židovských životov. Títo ľudia prekonali všeobecný  strach, či ľahostajnosť a pomáhali v dobe, keď týmto rozhodnutím oni sami aj ich rodiny riskovali životy. Sú medzi nimi aj takí, ktorí z rôznych dôvodov nezískali medzinárodné  ocenenie „Spravodliví medzi národmi“.  Považujeme za dôležité, aby aj ich mená zazneli pri príležitosti podujatia „Nezabudnutí susedia“.

Vzdanie úcty týmto ľuďom má zmysel aj po rokoch  a má presah do súčasných dní. Ich hrdinstvo spočíva v tom, že vedeli precítiť nespravodlivosť a ľudské utrpenie a našli v sebe napriek ťažkým okolnostiam vôľu a odvahu pomôcť. Ich príbehy sú často fascinujúce o to viac, že oni sami veľakrát svoje konanie považovali za samozrejmú, správnu vec.

Rasizmus, nenávisť a upieranie ľudských práv z našej spoločnosti nevymizli so skončením vojny.  Spravodlivých susedov medzi nami preto potrebujeme aj dnes a vždy budeme. Preto pripomínanie mien záchrancov vnímame tiež ako výzvu pre nás všetkých – buďme spravodlivými susedmi pre tých druhých, aj pre nás samých.

Zdieľať na sociálnych sieťach