1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Videozamyslenia v novom šate

Videozamyslenia v novom šate

„Počúvajte Slovo Božie“ – pod týmto názvom Vám bude Mediálny výbor ECAV od 4. januára 2021 prinášať duchovný pokrm počas nezmenených 6 dní v týždni. Veríme, že drobné zmeny vo formáte Vás potešia, pritiahnu ďalších veriacich či hľadajúcich divákov a poslucháčov a aj naďalej budú plné povzbudenia a nádeje plynúcich z Božieho Slova.

Prečo zmena názvu? Snažíme sa o zrozumiteľné predstavenie obsahu videí. Keďže základom každého zamyslenia je Božie Slovo, nemohlo v názve chýbať. Slovíčko Počúvajte je výzvou pre veriaceho, hľadajúceho aj neveriaceho, že ide o dôležitú zvesť, ktorá si zaslúži našu pozornosť: „Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikazujem, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“ (Jer 11, 4b) Praktickým dôvodom na zmenu názvu bolo vyhľadávanie na kanáli YouTube. Ak dáte do vyhľadávača týchto pár písmen: PSBECAV, jednoducho sa dostanete k videozamysleniam. Tie budú označované: PSBECAV_01_Verím v Boha a pod…

Nahrávanie vonku? V novej sérii videozamyslení by sme Vám chceli predstaviť exteriér našich kostolov a preto vám ponúkneme zopár záberov na kostol z ulice alebo z diaľky a pod. Aj samotní farári budú svoje zamyslenie hovoriť akoby na ulici, zo striech… Jedným z praktických dôvodov bolo aj obmedzenie šírenia nákazy, keďže v rámci interiéru je to náročnejšie a videozamyslenia by sme veľmi radi naďalej nahrávali bez rúšok, aby boli zrozumiteľné a čo najmenej zaťažené obdobím korony v budúcnosti.

A čo piesne? Veľmi dobre vieme, že ste si na záver zamyslenia radi zaspievali piesne z Evanjelického spevníka. Hudobná ponuka a produkcia členov našej cirkvi je však veľmi pestrá a my by sme Vám ju v tomto formáte chceli predstaviť. Či ide o mladú začínajúcu kapelu, zborový spevokol alebo hudobné zoskupenie s mnohými skúsenosťami a možno aj oceneniami, či ide o jednotlivcov alebo spojené spevokoly, či ide o nahrávku piesne v kostole alebo v prírode, v závere našich videozamyslení by sme im chceli dať priestor. Prijmite prosíme túto zmenu ako snahu pomôcť zviditeľniť evanjelických hudobníkov a zároveň rozšíriť naše aj Vaše obzory o hudobnej produkcii v rámci evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Potešíme všetkých milovníkov piesní zo spevníka: určite sa k tomuto formátu v budúcnosti vrátime. Veríme, že v spolupráci s Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku sa nám podarí nájsť čo najlepšiu formu a spôsob, ako interpretovať spevníkové piesne kvalitne pre ucho aj oko.

Potrebujete pomoc? Bratia a sestry, mnohí z vás nám už pomáhajú. Tí, ktorí sa rozhodli podporiť nahrávanie zamyslení v roku 2020 finančne, ĎAKUJEME. S Božou pomocou a vaším darom sme ich mohli nahrať presne 186. Veľkou radosťou pre všetkých tvorcov je akákoľvek spätná väzba, vďaka ktorej vnímame, že naša snaha nie je márna a má svojich pravidelných či občasných prijímateľov. V tejto fáze však potrebujeme aj inú pomoc. Vaše námety na ďalšie zlepšenia, tipy na piesne (podmienkou je, aby mali aj obraz) a takisto hodnotenia toho, čo ste videli a počuli. E-mailová adresa: media@ecav.sk je najvhodnejším priestorom na takúto spätnú väzbu. Zavedenie vašich pripomienok a námetov sa budeme snažiť zrealizovať čím skôr, len treba pamätať, že ich implementácia si bude vyžadovať čas. Potrebnou stále zostáva aj finančná podpora, keďže odmenu pre kameramanov a strihačov hradíme len z vašich darov. Bratia farári a sestry farárky, rovnako ako produkčná projektu, pracujú bez nároku na odmenu- v rámci svojho pracovného pomeru. Ak teda  máte na srdci nám pomôcť a je to vo vašich možnostiach, pripomíname vám číslo účtu: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257 a variabilný symbol: 663 080. Ďakujeme.

Prečo to robíme my? Vyrobiť 10 minútové video na 6 dní v týždni býva často náročné. Nie všetko sa podarí, nie vždy sú k dispozícii kameramani, občas zlyhá technika. A verte, že myšlienka zabaliť to, prichádza opakovane. Treba si uvedomiť, že ide o veľký mediálny projekt, ktorý by v RTVS zamestnal približne 10 ľudí na plný pracovný úväzok. Iste, kvalita by bola pravdepodobne vyššia, ale aj my sa snažíme robiť maximum. A darí sa nám to len vďaka Božiemu požehnaniu a vašej podpore. Pri každom pozitívnom komentári, láskavom odkaze v správe pri bankovom prevode, vnímame hlbokú a dôležitú myšlienku tohto projektu. A neodmysliteľným požehnaním sú aj samotné reakcie duchovných v ECAV. Ich nadšenie a radosť zo zvestovania Božieho Slova kedykoľvek a kdekoľvek je obrovskou vzpruhou. Aj keď si priberajú len ďalšiu povinnosť a často si musia kvôli nahrávaniu presúvať svoj program alebo ukrojiť z voľného času, neodmietnu.

Na záver tohto textu už len vyznanie a želanie. Bratia a sestry, prosíme o trpezlivosť a aj odpustenie občasných chýb. Želáme nám aj vám, aby sme si našli čas aj na takúto formu Božieho Slova, aby sme boli odhodlaní počúvať a prijímať Jeho odkazy s otvoreným srdcom. Prosme Pána Boha o požehnanie pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom stretnú so zamysleniami „Počúvajte Slovo Božie“.

Zdroj:www.ecav.sk
Janka Nunvářová
tlačová tajomníčka

Zdieľať na sociálnych sieťach