1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. Vyhlásenie k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne

Vyhlásenie k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne

Vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne Päivi Räsänen.

Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa pripája k podporným hlasom mnohých z celého sveta a vyjadruje podporu pani Päivi Räsänen, členke Fínskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Fínskeho parlamentu.

Poslankyňu fínskych kresťanských demokratov Päivi Räsänen generálna prokurátorka obžalovala z dôvodu obhajoby manželstva muža a ženy citáciou biblických statí, ktoré sú údajne základom k podnecovaniu nenávisti voči sexuálnym menšinám. Konanie generálnej prokurátorky vnímame ako bezprecedentný prielom do náboženskej slobody cirkvi a slobody prejavu, ktoré sú garantované právnym poriadkom jednotlivých členských štátov EÚ aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach. Zmyslom vyjadrenia biblických postojov k jednotlivým kultúrno-etickým otázkam nie je znevažovať sexuálne menšiny v spoločnosti. Schopnosť vyjadriť biblický názor a postoj v demokratickej krajine nemôže byť definovaný ako podnet k rasovej neznášanlivosti. Považujeme za absolútne neprípustné, aby citovanie Písma a zotrvávanie na jeho princípoch bolo považované za protiprávne konanie. Takýto postoj ohrozuje slobodu slova, slobodu vierovyznania, dáva Bibliu na index zakázaných kníh a stavia sa proti základnému poslaniu kresťanskej cirkvi – šíreniu evanjelia v pravde biblickej zvesti.

Touto cestou vyjadrujeme menovanej a stíhanej Päivi Räsänen podporu a spolupatričnosť. Žiadame Fínsku generálnu prokuratúru, aby zrušila obžalobu voči pani Päivi Räsänen.

Mgr. Ivan Eľko – generálny biskup ECAV

Mgr. Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu ECAV

Mgr. Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV

Zdieľať na sociálnych sieťach