1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Vyjadrenie predsedníctva ZD k situácii vo svete

Vyjadrenie predsedníctva ZD k situácii vo svete

Strely teroristov vo Viedni, ale aj vo Francúzsku hlboko zasahujú aj nás, sú útokom na naše najzraniteľnejšie miesta , ako je sloboda, demokracia, viera v dobro človeka. Sú útokom na presvedčenie, že náboženstvo môže prinášať pokoj, úctu a porozumenie, o čo sa usilujeme, bez ohľadu na vierovyznanie. V konečnom dôsledku sú tak znesväcovaním Božieho mena a rúhaním voči Bohu. Dôrazne odsudzujeme akékoľvek prejavy terorizmu a neznášanlivosti. Hlboko súcitíme so zranenými, pozostalými, sme v duchu spojení modlitbami so všetkými mierumilovnými občanmi Rakúska a Francúzska a prosíme o Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé naše pochopenie.

Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach