1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Vyjadrenie predsedníctva ZD k situácii vo svete

Vyjadrenie predsedníctva ZD k situácii vo svete

Strely teroristov vo Viedni, ale aj vo Francúzsku hlboko zasahujú aj nás, sú útokom na naše najzraniteľnejšie miesta , ako je sloboda, demokracia, viera v dobro človeka. Sú útokom na presvedčenie, že náboženstvo môže prinášať pokoj, úctu a porozumenie, o čo sa usilujeme, bez ohľadu na vierovyznanie. V konečnom dôsledku sú tak znesväcovaním Božieho mena a rúhaním voči Bohu. Dôrazne odsudzujeme akékoľvek prejavy terorizmu a neznášanlivosti. Hlboko súcitíme so zranenými, pozostalými, sme v duchu spojení modlitbami so všetkými mierumilovnými občanmi Rakúska a Francúzska a prosíme o Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé naše pochopenie.

Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach