1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Výzva pre tvorbu nového spevníka a dotazník

Výzva pre tvorbu nového spevníka a dotazník

Spevníková komisia (SK) na svojom zasadnutí dňa 19. októbra 2021 prijala uznesenie vypracovať a zaslať Výzvu všetkým cirkevným zborom pre návrhy piesní a textov pre nový Evanjelický spevník. Táto výzva je adresovaná všetkým ordinovaným aj neordinovaným členom ECAV, zvlášť pre farárov, kantorov, organistov, dirigentov, básnikom a prekladateľom, ktorí sú ochotní participovať na príprave nového spevníka.

 Podmienky:

 1. HYMNOLOGICKÉ ZDROJE
Môžete nám poslať nové návrhy piesní a textov pre nový spevník, ktoré budú najprv zhromaždené v tzv. novom Prídavku piesní.

V každom prípade sa v procese zohľadňuje materiál z týchto zdrojov: súčasný ES, Tranovského kancionál, Zpěvník evangelický, Prídavok k Tranosciu a Zpěvníku, zborové piesne pre spevokoly, spevníky a kancionále ostatných evanjelických cirkví zo zahraničia, ekumenické spevníky, zbierky mládežníckych piesní. Posielajte nám aj nové texty, piesne súčasných autorov.

Spevníková komisia bude zhromažďovať tento materiál a vyhodnotí ho v spolupráci so všetkými sekciami SK.

Pri navrhovaní návrhov je potrebné vziať do úvahy niekoľko bodov:

1. Sú údaje úplné?
– názov piesne
– autori a skladatelia
– držitelia práv
– miesto vydania

Do zoznamu spracovania môžeme zahrnúť iba príspevky s kompletnými informáciami.

2. Boli texty a piesne vyskúšané?
Boli piesne viackrát použité akým spôsobom (v zbore a / alebo pri bohoslužbách?)
Máte nejakú spätnú väzbu?
Napíšte nám, prosím, krátku poznámku v prípade príspevkov, ktoré ešte neboli zverejnené!

3. Formát
Texty nám pošlite vo formáte pdf alebo docx. Pošlite nám poznámky digitálne ako pdf a podľa možnosti aj ako xml súbor.
Ak by ste chceli odoslať niekoľko skladieb, urobte reprezentatívny výber max. 12 kúskov, ktoré môžu komisii navodiť dojem z vašich skladieb, takže SK sa na vás môže v prípade potreby zamerať. Zoskupujte svoje skladby čo najviac v digitálnej podobe.

Poznámka k textom:
Zatiaľ nebolo určené, ktoré časti textu si nájdu miesto v novom spevníku. Táto vec zostáva stále otvorená. Cielené vyhľadávanie textov sa uskutoční až neskôr v procese.

Upozorňujeme, že ak nám pošlete piesne a texty, ktorých autormi ste vy a tým pádom máte na ne osobné práva, týmto spôsobom dávate svoje texty voľne k dispozícii na vnútorné spracovanie pre SK. Žiaden z týchto materiálov nebude verejne zdieľaný, poslúži len pre interné spracovávanie v SK s predchádzajúcim súhlasom a dohodou s vami.

Autorské práva zostávajú a sú rešpektované.

Všetky návrhy posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu predsedu komisie: vargovcak79@gmail.com

Ak chcete odoslať materiál v papierovej forme, pošlite ho na adresu:
Ev. a. v. farský úrad
Spevníková komisia
Štúrova 100/3
093 01 Vranov nad Topľou

Prosíme o vyplnenie dotazníka:

Zdieľať na sociálnych sieťach