Značka: Financovanie

Štatút dištriktuálnej podporovne

Štatút dištriktuálnej podporovne Západného dištriktu ECAV na Slovensku Článok 1 Základné ustanovenia 1. Dištriktuálna podporoveň je fond Západného dištriktu ECAV

Viac »