1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Záznam z pohrebu br. farára Miroslava Hvožďaru a jeho manželky...

Záznam z pohrebu br. farára Miroslava Hvožďaru a jeho manželky Olinky.

Pobožnosť v evanjelickom kostole v Sobotišti – 14.2.2021

Rozlúčka na miestnom cintoríne

Odkaz na Facebook ZD

 

Rozlúčka s manželkou brata farára Olinkou Hvožďarovou  – 3. 4. 2021.

Pohrebná rozlúčka na cintoríne.

Pohrebná rozlúčka v ev. a. v. kostole Sobotišti.

Zdieľať na sociálnych sieťach