1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. 2. učiteľské fórum učiteľov evanjelického náboženstva

2. učiteľské fórum učiteľov evanjelického náboženstva

Edukačno- misijné centrum ECAV (EMC) a Metodicko – pedagogické centrum (MPC) Trenčín pozývajú na 2. učiteľské fórum učiteľov evanjelického náboženstva s témou: Rozvoj kreativity žiakov na vyučovaní, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2021 (piatok) v čase 14. 00 – 17. 00. Učiteľské fórum moderuje Mgr. Dana Naďová.

Link na fórum je: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332

Bez registrácie a jednorazového prihlásenia sa do UF Učitelia evanjelického náboženstva bude link nefunkčný! Prvá registrácia a prvé prihlásenie do UF musia prebehnúť najneskôr 24 hodín pred konaním UF. Návod na registráciu a prihlásenie sa do UF: https://drive.google.com/file/d/104SDTgGEjNDXP1UkWGfGNFpedOae1cGC/view?usp=sharing

Všetky UF budú prebiehať aj v budúcnosti len na horeuvedenom linku!

Otázky a pomoc: dnadova@gmail.com (0918 362 641)

Zdieľať na sociálnych sieťach