1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

Vláda schválila 18.11.2021 nový COVID automat, ktorý upravuje aj účasť na bohoslužbách. Nové opatrenia budú platiť od pondelka, 22.11.2021.

Režim Základ sa ruší, SB budú môcť byť v režime OP alebo OTP. https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-automat-sa-sprisni-pre-nezaockovanych

Pod „OP“ sa myslia osoby, ktoré sú:
 kompletne zaočkované osoby 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy,
 osoby po prekonaní covidu-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu) 1 rok od prekonania covidu-19,
 osoby po prekonaní covidu-19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní,
 deti mladšie ako 2 roky,
 deti od 2 do 12 rokov s testom (48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test).

Pod „OTP“ sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu 48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test) alebo ochorenie covid-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pri troch najhorších farbách okresov bude povinný zoznam účastníkov bohoslužieb, tak ako to bolo doteraz.

Pri režime OTP za účasti testovaných sa kapacita výrazne obmedzí. V červenom, bordovom aj čiernom okrese to bude len pre šesť osôb.

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu 
Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
e) pre maximálne kapacity hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu sa použijú ustanovenia § 2 ods. 2, s výnimkou limitu maximálne do 6 osôb v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
f) organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:
1. individuálnu pastoračnú službu v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime základ,
2. maximálne 6 osôb, v územných obvodoch okresov zaradených v 1. až 3. stupni ohrozenia podľa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám ako osobám v režime OTP,
3. v územných obvodoch okresov zaradených v stupňoch Monitoring a Ostražitosť podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 použijú rovnako.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_258.pdf

Jana Nunvářová, mediálna tajomníčka
Zdroj: ecav.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach