1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Aktuality
  6. /
  7. 20. výročie Dohody o svätom krste

20. výročie Dohody o svätom krste

Dnes si pripomíname dôležité ekumenické výročie – pred 20 rokmi, 4. júna 2001 predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Katolíckej cirkvi obidvoch obradov podpísali Dohodu o svätom krste.
—————————————————————————————————————-
Spoločne v nej vyznali tú istú vieru v trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého, ako ju vyjadrujú apoštolské a Nicejsko-carihradské vyznanie viery a spoločnú vieru v sviatosť svätého krstu na základe biblického učenia.

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
„V dohode sme vyjadrili toto spoločné presvedčenie o krste: Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a poveril Cirkev, aby ho udeľovala.  Krst z vody a z Ducha Svätého včleňuje do Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Krstom máme účasť na živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Pokrstený patrí Kristovi a je s Ním nerozlučne spojený. Krst očisťuje pokrsteného od hriechov a robí ho novým stvorením, obnoveným v Duchu Svätom. Milosťou krstu, ktorú pokrstený prijíma vierou v Ježiša Krista, Boh, ktorý je spravodlivý, robí človeka spravodlivým.“

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku: „Z tohto nášho vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné.“

Toto výročie je príležitosťou pre všetkých nás zamyslieť sa nad tým, čo krst pre každého z nás osobne znamená, čo pre nás znamená to, že sme dali naše deti pokrstiť, alebo, že sme niekomu krstnými rodičmi. Je príležitosťou ďakovať Bohu za dar svätého krstu a za dar spásy v smrti a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša.

Zároveň chceme toto 20.výročie nášho vzájomného uznávania krstu osláviť aj ďalšími spôsobmi.

Už teraz Vás pozývame na online konferenciu s medzinárodnou účasťou. Traja významní teológovia z Ríma, Milána a nemeckého Bensheimu nám na nej predstavia ekumenické dialógy na najvyššej úrovni, ktoré sa venovali otázke krstu. Budeme rozmýšľať, ako výsledky týchto dialógov preniesť do nášho prostredia, ako ich využiť a uplatniť v každodennom živote viery na našom Slovensku. Traja slovenskí duchovní z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Evanjelickej cirkvi sa s nami v druhej časti konferencie podelia o skúsenosti s uplatňovaním tejto našej dohody o uznávaní krstu vo farnostiach a cirkevných zboroch a zamyslia sa nad tým, čím je učenie a krstná prax tej druhej cirkvi pre ich cirkev darom. Online konferencia sa bude konať v utorok 15. júna 2021 od 15:00. Srdečne pozývame k jej sledovaniu.

Pripravujeme aj spoločnú slávnostnú ekumenickú bohoslužbu, na ktorej chceme túto dohodu aj viditeľne manifestovať. Dúfame, že jej súčasťou bude aj sviatosť svätého krstu.

Tlačová správa: J. Nunvářová

Zdieľať na sociálnych sieťach