1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Štúdium na EBF UK

Štúdium na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva záujemcov študovať evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo spojenom magisterskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni.

Podanie elektronických prihlášok do 31.07.2021.

Elektronická prihláška na EBF UK:
https://uniba.sk/…/elektronicka-prihlaska-na-studium…/

Bližšie info pre uchádzačov o štúdium:
https://fevth.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium/

Zdieľať na sociálnych sieťach