Day: 19 januára, 2021

Zo života ZD ECAV

Smútočný oznam

Pán života a smrti si k sebe povolal svojho služobníka, brata farára Milana Hargaša vo veku 95 rokov. Rozlúčka  bude

Viac »