Smútočný oznam

Pán života a smrti si k sebe povolal svojho služobníka, brata farára Milana Hargaša vo veku 95 rokov. Rozlúčka  bude v utorok v Novom Meste nad Váhom.
Brat farár pôsobil v cirkevných zboroch Púchov, Opiná, Banská Bystrica, Nitrianska Streda a Adamovské Kochanovce a už ako dôchodca vypomáhal ako seniorátny kaplán Považského seniorátu.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach