Day: 1 apríla, 2022

Pozvánky

Dirigentský kurz

Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje hudobné obdarovanie na dirigentský kurz. Uskutoční sa 9. 4. 2022. ONLINE PRIHLÁŠKA: https://docs.google.com/forms/d/1LTXbgWt8P4DeL-PFH14JIUkPIVV3YRFk2rrXnWnJxV4/edit

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Zasadalo dištriktuálne presbyterstvo ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku zasadalo dňa 30.3.2022 online formou. Po doplnení a schválení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia  prijalo dištriktuálne

Viac »