1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Kázne a príhovory
  6. /
  7. Duchovní v ZD
  8. /
  9. Príspevky duchovných v našom dištrikte

Príspevky duchovných v našom dištrikte

Vypočujte si príspevky od duchovných nášho dištriktu…

2. pôstna nedeľa – Roman Roskoš, ev. a v. farár CZ Klenovec

1. pôstna nedeľa – Ivan Lukáč, ev. kaplán CZ BA Dúbravka

Predpôstna nedeľa – Monika Cipciarová, ev. a v. farárka na kaplánskom mieste POS

Nedeľa po Deviatniku – Renáta Bobáková , ev. a v. farárka CZ Nitrianska Streda

Nedeľa Deviatnik – Ján Ruman, ev. a v. senior NOS – CZ Veľký Krtíš

5. po Zjavení – Ján Jakuš, ev. a v. farár  CZ Slovenská Ľupča

4. nedeľa po Zjavení – Jaroslav Jurko, ev. a. v. farár CZ Trenčín

3. nedeľa po Zjavení – Michal Meliško, ev. a v. farár CZ Veľký Krtíš

2.nedeľa po Zjavení – Štefan Kiss, tajomník misie GBÚ ECAV

1.nedeľa po Zjavení – Renáta Madzinová, ev. a. v. farárka Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

Zjavenie Krista Pána mudrcom – Martin Bobák, ev. a. v. farár CZ Nitrianka Streda

Nedeľa po Novom roku – Simona Devečková, ev. a. v. kaplánka CZ Poltár

Nový rok 2022 – Ivan Boženík, ev. a. v. farár CZ Nitra

Služby Božie ku Závierke občianskeho roka Silvester – ev. v. a. farár Ján Čáby

2.sviatok vianočný – Matej Alcnauer, nám. farár CZ Malé Zlievce

1. sviatok vianočný – Peter Kevický, ev. a. v. farár CZ Poníky

Štedrý večer – Ján Ruman, ev. a v. senior NOS

4. adventná nedeľa – Branislav Balca, ev. a v. kaplán MYS

3. adventná nedeľa – Jaroslav Jurko, ev. a. v. farár CZ Trenčín

2. adventná nedeľa – Jozef Pacek, ev. a. v. farár CZ Kremnica

1. adventná nedeľa – Slávka Koštialová, ev. a v. farárka CZ Banská Bystrica

Posledná nedeľa v cirkevnom roku –  Ján Ruman, ev. a. v. farár CZ Veľký Krtíš (senior NOS)

23. nedeľa po Svätej Trojici – Iveta Kosečková, ev. a. v. farárka CZ Bzince pod Javorinou

22. nedeľa po Svätej Trojici – Michal Koreň, ev. a. v. farár CZ Svätý Jur

21. nedeľa po Svätej Trojici – Ondrej Šoltés, ev. a v. farár  CZ Kalinovo

20. nedeľa po Svätej Trojici – Daniel Duraj, ev. a. v. farár CZ Horná Mičiná

19. nedeľa po Svätej Trojici – Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

18. nedeľa po Svätej Trojici – Eva Oslíková, ev. a. v. farárka CZ Modra

17. nedeľa po Svätej Trojici – Eva Kolesárová, ev. a. v. farárka CZ BA Petržalka

16. nedeľa po Svätej Trojici –  Martin Riecky, ev. a. v. farár CZ Levice

15. nedeľa po Svätej Trojici – Ján Ochodnický, senior POS, CZ Adamovské Kochanovce

14. nedeľa po Svätej Trojici – Soňa Pichnarčíková, ev. a. v. farárka CZ Malá Čalomija

13. nedeľa po Svätej Trojici – Ján Oslík, ev. a. v. farár CZ Modra

12. nedeľa po Svätej Trojici – Ondrej Majling, ev. a. v. farár CZ Bratislava Legionárska

11. nedeľa po Svätej Trojici – Renáta Bobáková, námestná farárka CZ Nitrianska Streda

10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca nedeľa – Július Filo, emeritný biskup
Kázeň z CZ Svätý Jur

9. nedeľa po Svätej Trojici – Natália Velebírová, ev. a. v. kaplánka CZ Dobroč
Nahrávané v ev. kostole Poltár

8. nedeľa po Svätej Trojici – Ivan Lukáč, ev. a. v. kaplán CZ Dúbravka

7. nedeľa po Svätej Trojici – Michal Gubo, ev. a. v. farár v CZ Tomášovciach
Nahrávane v ev. kostole Lučenec

6. nedeľa po Svätej Trojici – Martin Kmec, ev. a. v. kaplán CZ Petržalka

5. nedeľa po Svätej Trojici – Anna Činčuráková Tipulová, ev. a. v. farár CZ Stará Tura

4. nedeľa po Svätej Trojici – Ľuboš Činčurák, ev. a. v. farár CZ Stará Tura

3. nedeľa po Svätej Trojici – Mária Hroboňová, ev. a .v.  farárka CZ Lučenec
Nahrávané v kostole – CZ ECAV Uhorské

2. nedeľa po Svätej Trojici – Ján Kolesár, ev. a. v. farár CZ Bratislava Petržalka

1. nedeľa po Svätej Trojici – Ján Jančo, ev. a. v. farár CZ Kalná nad Hronom

Svätá Trojica – Martin Šefranko, ev. a. v. farár CZ Bratislava Legionárska

2. slávnosť svätodušná – Ján Ochodnický, senior POS, CZ Adamovské Kochanovce

1. slávnosť svätodušná – Sidónia Horňanová, ev. a. v. CZ farárka Modra-Králová

5. nedeľa po Veľkej noci – Martina Rumanová, ev. a. v. CZ farárka Veľký Krtíš

4. nedeľa po Veľkej noci – Ľubomír Ďuračka, ev. a. v. farár CZ Nové Mesto nad Váhom

3. nedeľa po Veľkej noci – Daniel Duraj, ev. a. v. farár CZ Horná Mičiná

2. nedeľa po Veľkej noci – Michal Tekely, ev. a. v. farár CZ Dudince

1. nedeľa po Veľkej noci – Marcel Ištván, ev. a. v. farár CZ Tornaľa

Veľkonočný pondelok – Zuzana Alcnauerová, ev. a. v. farárka CZ Príbelce

Veľkonočná nedeľa – Roman Dovala, ev. a. v. farár CZ Badín

Biela sobota – Ondrej Šoltés, ev. a. v. CZ Kalinovo

Veľký piatok  – manželia Koštialovci – CZ Banská Bystrica

Príhovor – Kvetná nedeľa – Eva Kolesárová, ev. a. v. farárka CZ Bratislava Petržalka

Kázeň – 5. pôstna nedeľa – Libor Bednár, ev. a. v. farár CZ Bratislava Dúbravka

Príhovor  – 4. pôstna nedeľa – Iveta Vachulová, ev. a. v. farárka CZ Turá Lúka


Obraz ženy v príspevku Michaely Ravasz Pogányovej, ev . a. v. kaplánky CZ Plavé Vozokany

Príhovor – 3. pôstna nedeľa – Ján Čáby, ev. a. v. farár CZ Ostrá Lúka

Príhovor – 2. pôstna nedeľa – Jarmila Balková, ev. a. v. farárka CZ Dobrá Niva

Príhovor – 1. pôstna nedeľa – Daniel Koštial, ev. a. v. farár CZ Banská Bystrica

Príhovor – Predpôstna nedeľa – Jana Drottnerová, ev. a. v. farárka CZ Zemianske Podhradie


Príhovor -Nedeľa po Deviatniku – Martin Riecky, ev. a. v. farár CZ Levice

Príhovor – Hromnice 2.2.2021 – Jozef Pacek, ev. a. v. farár CZ Kremnica


Príhovor – nedeľa Deviatnik – Mária Popič, seniorka DNS

Príhovor – 3. nedeľa po Zjavení – Jozef Havrila, ev. farár CZ Podlužany

Príhovor – 2. nedeľa po Zjavení – Ján Bunčák, ev. farár CZ Trenčín

Príhovor – 1. nedeľa po Zjavení – Braňo Kováč, ev. farár CZ Zvolenská Slatina

Novoročný príhovor – Jozef Pacek, ev. farár CZ Kremnica

Príhovor – Silvester 2020 – Jarmila Petrulová, ev.a.v. farárka CZ  Trenčianske Stankovce

Príhovor – Pamiatka reformácie – Ivan Madzin, ev.a.v. farár CZ ECAV Bánovce nad Bebravou

Peter Mozola, UPC Mosty

Michal  Meliško, ev. farár Veľký Krtíš

Roman Dovala, ev. farár CZ Badín

Manželia Ján a Martina Rumanovci, CZ Veľký Krtíš

Dušan Tillinger, ev. farár v Kanade

Anna Činčúrová, ev. farárka CZ Stará Tura

Tibor Jančík, ev. farár CZ Senec

Paulínka Šofranková, kaplánka v CZ Martin

Zdieľať na sociálnych sieťach