1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. 7. školská konferencia ECAV

7. školská konferencia ECAV

Vážení bratia, milé sestry, pozývame Vás na 7. školskú konferenciu ECAV na tému „Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočiaKonferencia sa uskutoční v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2021. Miestom rokovania bude hotel Satel v Poprade.
V závere oznamu je plagát s program a registračný hárok. Chceme Vás poprosiť o vyslanie delegátov za Vašu školu a Vás zbor, ktorí sa aktívne zapoja do niektorej z troch sekcií, ktoré budú zamerané na jednotlivé stupne.

Prihlásiť sa môžete do 17. septembra 2021 priloženým registračným hárkom, alebo na skoly@ecav.sk . Ubytovanie a stravu majú účastníci hradené. V prihláške treba uviesť meno spolubývajúceho. V prípade, že musí byť niekto ubytovaný sám, priplatí si 15,-€. Cestovné prepláca vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok je 5,-€.

Organizátor si vyhradzuje možnosť v prípade pandemických opatrení zrealizovať 7. ŠK ECAV v online podobe.

Všetky ďalšie informácie dostanete na skoly@ecav.sk alebo tel.: 0918 828 009.

7_ŠK_ECAV_program_30_9_1_10_2021_Poprad_final.pdf

Registračný hárok.pdf

Registračný hárok.docx

Zdieľať na sociálnych sieťach