1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Zasadalo mimoriadne presbyterstvo ZD – online.

Zasadalo mimoriadne presbyterstvo ZD – online.

V pondelok  6. septembra 2021  predsedníctvo Západného dištriktu ECAV  na Slovensku (ZD) zvolalo mimoriadne online zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva. Schválený program mal dva body:

Dohoda o prenájme budovy pre Evanjelické gymnázium (EG) v Banskej Bystrici a Dohoda o prenájme budovy pre Evanjelickú základnú školu (EZŠ) v Bratislave.  Zasadnutiu presbyterstva predchádzali samostatné rokovania predsedníctva ZD a prizvaných zástupcov, s predstaviteľmi  CZ ECAV  Bratislava Staré Mesto a CZ ECAV Banská Bystrica /vlastníci budov/.

Dištriktuálne presbyterstvo schválilo finančný príspevok z FCŠ ZD, ktorým bude ZD  participovať  na úhrade nájomného za budovu školy EG v Banskej Bystrici a EZŠ v Bratislave.

O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Mgr. Zuzana Žilinčíková
vedúca biskupského úradu ZD

Zdieľať na sociálnych sieťach