1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. 90. VÝROČIE POSVÄTENIA NOVÉHO KOSTOLA NA LEGIONÁRSKEJ UL. V BRATISLAVE

90. VÝROČIE POSVÄTENIA NOVÉHO KOSTOLA NA LEGIONÁRSKEJ UL. V BRATISLAVE

Na tohtoročný 19. november pripadá 90. výročie posvätenia Nového evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave.
Toto jubileum si pripomenieme na Službách Božích v nedeľu 19. novembra 2023 o 8.30 a 10.00 h. Kázať  Mgr. Marián Kaňuch, PhD., zborový farár v Žiline a senior Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku.
Srdečne vás na Služby Božie pozývame – osobitne všetkých, ktorí v Novom kostole boli pokrstení, konfirmovaní, sobášení, alebo inokedy v ňom prijali Božie požehnanie na Službách Božích či ďalších podujatiach.
Po skončení Služieb Božích so začiatkom o 10.00 h pozývame na občerstvenie do zborovej siene.

Na Službách Božích bude vykonaná zbierka na prefinancovanie nákupu a montáže nového zosilňovača a reproduktorov v kostole, ktoré boli v októbri zakúpené.

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska

 

 

Foto z posviacky Nového ev. kostola na Legionárskej ul. v Bratislave, 19. 11. 1933

Zdieľať na sociálnych sieťach