1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Bilingválne odbory štúdia v EG Banskej Bystrici

Bilingválne odbory štúdia v EG Banskej Bystrici

Evanjelické gymnázium otvára v školskom roku 2022/2023 bilingválne odbory štúdia:
7902J 74 bilingválne štúdium anglické
7902J 74 bilingválne štúdium nemecké
Evanjelické gymnázium uskutoční vo februári 2022 virtuálny deň otvorených dverí prostredníctvom aplikácie MS Teams.
Gymnázium príjme na štúdium 64 žiakov. 48 žiakov do anglického bilingválneho štúdia a 16 žiakov do nemeckého bilingválneho štúdia.
Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy.
Termín podania prihlášky na štúdium je: 20. marec 2022
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica zverejní vo februári kritériá prijatia na štúdium.
Evanjelické gymnázium budete môcť vo februári sledovať virtuálne na burze stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Zdieľať na sociálnych sieťach