1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Celoslovenské stretnutie evanjelikov – ONLINE

Celoslovenské stretnutie evanjelikov – ONLINE

Srdečne pozývame na trojdňové stretnutie evanjelikov z celého Slovenska.
ONLINE:  21. – 23.5.2021
Na piatok večer je pripravená spoločná mládež, v sobotu zaznie evanjelizačný príhovor Ulricha Parzanyho a nedeľné popoludnie bude patriť diskusii o dejinách našej cirkvi. Viac informácií nájdete na týchto odkazoch:
Piatok- Spolu na mládeži
Sobota- Ulrich Parzany
Nedeľa- Diskusia o luteránoch v 20. storočí
V piatok 21. 5. o 18:00 pozývame dorast aj mládež z celého Slovenska na spoločnú ONLINE MLÁDEŽ , ktorú povedie cirkevný zbor ECAV Žilina.
V sobotu 22. 5. od 18:00 je pripravená evanjelizačná kázeň známeho nemeckého farára Ulricha Parzanyho. Úvodné slovo k sobotňajšiemu večeru a krátke predstavenie hosťa z Nemecka bude mať biskup ZD Ján Hroboň. Biblický základ príhovoru brata Parzanyho bude rovnaký, aký mal emeritný generálny biskup Jur Janoška počas bohoslužby na Synode pred 100 rokmi. Kázeň s názvom: „8 krokov k živému zboru“ bude postavená na biblických veršoch z Listu Júdovho, verše 1-4 a 17-23.
V nedeľu 23. 5. od 16:00 – do 17:30 je pripravená Historicko-popularizačná online diskusia:
Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí (1921 – 1941 – 1951)
Hostia:
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove)
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (historik, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove)
Moderuje:
ThDr. Matej Oráč, PhD. (ev. a. v . farár – duchovný správca )
Hudba:
Il Duetto (Mgr. Andrej Belej; Mgr. art. Zuzana Oráčová, DiS. art.)
Cieľom diskusie je pripomenúť významné „jednotky“ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku
v 20. storočí, pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavy cirkve evanjelickej augšpurského vyznania na Slovensku.

Zdieľať na sociálnych sieťach