1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Večerná rozhlasová pobožnosť každú stredu

Večerná rozhlasová pobožnosť každú stredu

Téma: Modlitba
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
Piesne: ES č. 123, 308 – slohy 1, 5 a 8, ES 311

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: 1Pt 4, 7: 

„Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.“

3. Pieseň: ES 123

4. Starozmluvný text: Ž 143, 1 – 8:

„Hospodine, čuj moju modlitbu, naslúchaj môjmu úpeniu, vyslyš ma pre svoju vernosť, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou. Lebo nepriateľ ma prenasleduje; až k zemi deptá život môj, do temnôt usádza ma ako naveky mŕtvych. A prahne duch môj vo mne, srdce mi trnie v mojom vnútri. Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch Tvojich rúk. K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Sela. Čím skôr ma vyslyš, Hospodine, môj duch hynie; neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.“

5. Pieseň: ES 308 – slohy 1, 5 a 8 

6. Príhovor

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 311 (počet veršov operatívne podľa zostávajúceho času)

 

ZDROJ: ECAV.SK

Zdieľať na sociálnych sieťach