Večerná rozhlasová pobožnosť každú stredu

Program 24.2.2021 – 17:30

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor a spev: Janko Siroma

Piesne: ES č. 115, 358, 260

1. Krátke organové prelúdium
2. Úvodná modlitba – Zjavenie 19, 5 – 8
2. Oslovenie
3. Pieseň č. 115
4. Dve liturgické čítania z Božieho Slova: Iz 6, 1 – 3 a Ján 2, 18 – 21
5. Pieseň č. 358
6. Kázeň: 1. Korintským 13, 8 a. – 12
7. Modlitba, Otče náš, pozdrav na záver a požehnanie
8. Pieseň č. 260

ZDROJ: ECAV.SK

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach